Phần mềm

Bước chân 10/300 - Câu chuyện phân quyền
11
Feb

Bước chân 10/300 - Câu chuyện phân quyền

Chuyện phân quyền trong WMS cơ bản gồm 2 nhóm - Phân quyền chức năng - Phân quyền dữ liệu

TKELog TMS
31
Dec

TKELog TMS

Hệ thống quản lý vận tải được qui chuẩn, Quản lý được nhiều loại hình vận tải khác nhau: Đầu kéo con, xe tải.

TKELog WMS
31
Dec

TKELog WMS

WMS, Hệ thống quản lý kho tổng hợp, trung tâm phân phối đã được chuẩn hóa cho thị trường với chi phí rất rẻ. Phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam và dễ dàng kết nối với các hệ thống khác: ERP, CRM và các thiết bị ngoại vi: Handheld, IoT, Smartphone