TKELog WMS

TKELog WMS được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp muốn nâng cao dịch vụ kho vận, lưu trữ. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong mảng phát triển phần mềm Logistics đã được áp dụng chứng thực ở hàng trăm công ty lớn TKSolution tin rằng mang đến được cho quý khách một giải pháp chuẩn về kho vận với một mức giá cực kỳ hợp lý.

Lợi ích khi sử dụng WMS

- Chuẩn hóa qui trình.
- Tiết kiệm chi phí
- Giảm rủi ro.
- Tăng năng suất nhân viên.





Tính năng
 







Những điểm nổi bật

Auto Put - Auto Pick - Auto Letdown
- Thiết lập cơ chế sắp xếp theo khu vực hàng hóa, theo loại hình vị trí.
- Auto put hàng theo cơ chế hoạch định giúp cho vị trí được tối ưu nhất và tiện lợi cho xe nâng nhất
- Auto pick hàng theo FIFO, theo ngày nhập, theo ngày hết hạn, theo Số PO, Bat, Lot.
- Auto letdown một cách thống minh để nhân viên xe reach truck luôn thuận tiện và nhân viên soạn hàng luôn có hàng.
- Thiết lập các chiến lược auto tạo các DO tổng cho các đơn cross-docking.

Quản lý hàng tồn, vị trí
- Lưu thông tin hàng tồn kho chi tiết đến từng lô, từng số bat, số lot, số PO.
- Cảnh báo hàng sắp hết hạn. Quản lý các trạng thái hàng hư, hàng xì chảy, hàng bị khóa,...
- Kiểm tổn hiệu quả bằng handheld rất nhanh nhờ tối ưu phương pháp lưu kho.

Hỗ trợ quản lý cross-docking
- Hỗ trợ vận hành hàng hóa cross-docking vào ra nhanh kho một cách hiệu quả bằng cách phân tuyến.
- Hỗ trợ tạo DO tổng khi đủ điều kiện xuất hàng cross-docking.

Hỗ trợ báo cáo hiệu quả
TKELog cung cấp một hệ thống báo cáo hiệu quả về operation, nhân sự, tính phí khách hàng gồm:
- Operation, Realtime Report
- Các báo cáo cơ bản.
- Các báo cáo chi tiết về giao dịch nhập, xuất, đảo chuyển,...
- Các báo cáo về KPI nhân viên.
- Các báo cáo phục vụ việc tính phí cho khách hàng
- Các báo cáo về quản trị rủi ro số liệu hệ thống

Auto backup
- Hệ thống được auto backup 4 lần / ngày.
- Cuối ngày hệ thống auto backup thêm 1 bản gửi lên server cloud để chắc chắn rằng mọi rủi ro về dữ liệu được kiểm soát.

Tài liệu

- TKELog WMS Proposal. Download
- Báo giá. Download