Blogs

TKELog WMS - Chiến lược Auto put, Auto pick
21
Jan

TKELog WMS - Chiến lược Auto put, Auto pick

Với 5 chiến lược auto put và 6 chiến lược auto pick được thiết kế cho nhiều loại hình kho, loại hình hàng hóa khác nhau. TKELog WMS hầu như giải quyết được tất cả các bài toán về quản lý kho về mặt management mà không cần phải chỉnh sửa bất kỳ dòng code nào.

Hệ thống TKELog WMS Online Report
16
Jan

Hệ thống TKELog WMS Online Report

- Tích hợp được với nhiều WMS trên thị trường. - Hỗ trợ gần 40 report cho chủ hàng tra cứu dữ liệu kho.

Bước chân thứ 8/ 300 hành trình WMS, TMS
14
Jan

Bước chân thứ 8/ 300 hành trình WMS, TMS

Lần này là 1 kho hóa chất loại nhỏ.

Độ hiện đại của TMS
11
Jan

Độ hiện đại của TMS

Tương tự như WMS mình hay chia độ hiện đại của TMS ra làm 3 cấp độ. Nói đến TMS là người ta nói đến các thuật toán Optimization, Hệ thống TMS mắc hay rẻ tùy thuộc vào hệ thống đó optimize cho hệ thống vận tải bao nhiêu.

Hệ thống auto nhập liệu TKELog WMS
06
Jan

Hệ thống auto nhập liệu TKELog WMS

Hệ thống auto nhập liệu, giao tiếp dữ liệu với ERP hay hệ thống quản lý của chủ hàng thuê kho là rất quan trọng trong TKELog WMS trong việc tăng performance và độ chính xác của chứng từ kho.

Đánh giá độ hiện đại của một hệ thống vận hành kho
04
Jan

Đánh giá độ hiện đại của một hệ thống vận hành kho

Mình hay đánh giá độ hiện đại của một hệ thống vận hành kho bằng 3 cấp độ: Management, Control, Automation