Blogs

Bước chân 17/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS
13
Apr

Bước chân 17/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Lần này là một khách hàng chuyên về vận tải Container XNK. Ở cấp độ Management thì vận tải Container XNK cần và phức tạp hơn khá nhiều so với xe tải, vận tải cont nội địa. Ngược lại ở cấp độ Optimization thì Xe tải phức tạp hơn nhiều với các thuật toán route tuyến, xếp hàng,...

Bước chân 16/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS
08
Apr

Bước chân 16/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Bước chân 16/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS. Lần này là khách hàng cũ xài 1 thời gian chắc chưa đã nên mua thêm user

TKELog Tracking Data - Hệ thống quản lý số liệu hành trình
03
Apr

TKELog Tracking Data - Hệ thống quản lý số liệu hành trình

TKELog Tracking Data Hệ thống quản lý số liệu hành trình là 1 kết hợp giữa phần mềm của TKSolution và thiết bị chuyên biệt về GPS của Memsitech, một startup khởi nghiệp thuộc vươn ươm Khu Công Nghệ Cao TPHCM chuyên về cơ điện tử.

Update TKELog version 4.2.0
01
Apr

Update TKELog version 4.2.0

Update TKS WMS version 4.2.0 cho toàn bộ các khách hàng 😘😘 hoàn thành

Bước chân 14, 15/300 hành trình WMS, TMS
29
Mar

Bước chân 14, 15/300 hành trình WMS, TMS

Khách hàng 14, 15/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS. Lần này là cả 2 WMS, TMS cho 1 khách hàng hơi đặc biệt, bà con thắc mắc rủ em cafe em nói cho nghe :D.

Bước chân 13/300 hành trình WMS, TMS
13
Mar

Bước chân 13/300 hành trình WMS, TMS

Khách hàng 13/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS. Lần này là TMS cho 1 Nhà phân phối cỡ bự với cả ngàn đơn / ngày