Blogs

Cập nhật version mới TKELog WMS, TMS hàng quý
29
Jun

Cập nhật version mới TKELog WMS, TMS hàng quý

Nửa đêm, ngày làm việc cuối cùng của quý 2. TKELog WMS version 4.4.0 đã được update cho tòan bộ khách hàng. TKELog TMS Cont version 4.5.0 cũng như vậy.

Bước chân 22/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
12
Jun

Bước chân 22/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

Thêm một khách hàng chuyên về vận tải Container XNK với 14 đầu kéo và 53 romooc :D

Cập nhật apps WMS, TMS lên Google Play
10
Jun

Cập nhật apps WMS, TMS lên Google Play

Cuối cùng cũng thống nhất được chuẩn và cho lên google play được bản standard. Anh em đi triển khai cũng đỡ khổ, khỏi cầm file APK cài từng máy

Bước chân 21/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS
24
May

Bước chân 21/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Lần này là khách hàng cũ mua thêm 2 user 😆, hông có gì để kể hết trơn, post hình qui trình vận hành bằng handheld trên hệ thống bên em để quảng cáo

Bước chân 20/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
09
May

Bước chân 20/300 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

Lần này là một khách hàng cũ, mua thêm Online Report cho 1 DC khác của họ, WMS cũng không phải là cái WMS bên kia luôn, thiệt là đặc biệt.