Blogs

Bước chân 86 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS
13
Jan

Bước chân 86 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Thêm Nhà phân phối hàng của Nhật đã quyết định chọn TKELog WMS version cloud để vận hành cho 3 kho của mình.

Bước chân 85 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS
23
Dec

Bước chân 85 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Thêm một công ty Logistics lớn của Nhật đã quyết định chọn TKELog WMS version cloud để vận hành cho kho mới xây của mình tại Bình Dương

Bước chân 84 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
07
Dec

Bước chân 84 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

🌲 Một tập đoàn Logistics lớn của Nhật đã quyết định chọn TKELog WMS version Enterprise để vận hành cho kho mới xây của mình tại Long An, sau nhiều vòng present, demo và quyết định, tham khảo các giải pháp TK đã làm cho các khách hàng khác.

Bước chân 83 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS
06
Sep

Bước chân 83 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Một công ty 3PL Singapore đã quyết định chọn TKELog WMS version cloud để vận hành cho kho mới tại Đồng Nai

Bước chân 82 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS
29
Aug

Bước chân 82 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS

Một công ty xây dựng đã chọn TKELog WMS làm người bạn đồng hành trong việc số hóa hoạt động các kho công trường của mình

Bước chân 80 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.
15
Jul

Bước chân 80 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

Một tập đoàn lớn sau một thời gian dùng TKELog WMS version cloud cho một vài kho đã quyết định nâng cấp version Enterprise và áp dụng cho toàn bộ hệ thống trong tập đoàn