Case Study

TKELog WMS Phần 1: Summary Process
04
May

TKELog WMS Phần 1: Summary Process

WMS nó là gì ? WMS = Warehouse Management System là 1 phần mềm vận hành kho, quản lý inventory chỉ là 1 phần trong đó. Nó chỉ có 1 mục đích duy nhất: Làm kho chạy tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn bằng những qui trình số hóa, những KPI có thể đo đếm được từ đó kho sẽ cải tiến từ từ