Kiến thức Logistics

Kho CFS là gì: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của CFS
04
Oct

Kho CFS là gì: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của CFS

Khái niệm kho CFS trong tiếng Anh là viết tắt của cụm từ Container Freight Station. Tại Việt Nam, CFS được hiểu một cách đơn giản là điểm giao hàng lẻ. Hiểu một cách thông dụng, kho CFS là một hệ thống kho, bãi được sử dụng để thu gom, chia tách hàng lẻ, hay còn gọi là hàng LCL (Less than container load). Tại kho này dùng chứa hàng lẻ sẽ có bộ phận công vụ hỗ trợ tập kết hàng, bảo quản sẽ thu phí vận hành gọi là phí CFS

Replenishment – Kỹ thuật châm hàng bổ sung
23
Aug

Replenishment – Kỹ thuật châm hàng bổ sung

Kỹ thuật châm hàng (Repleshniment) thường được sử dụng khi cần pick hàng nhanh với một tần suất soạn rất lớn.

3PL là gì?
18
Aug

3PL là gì?

3PL là người thay mặt cho chủ hàng quản lý và thực hiện các dịch vụ logistics.