Bước chân 10/300 - Câu chuyện phân quyền

Bước chân 10/300 hành trình WMS, TMS. Câu chuyện phân quyền
Chuyện phân quyền trong WMS cơ bản gồm 2 nhóm
- Phân quyền chức năng
- Phân quyền dữ liệu

Đây là một trong những phân hệ phụ rất quan trọng của WMS nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu, giảm được nhiều câu chuyện rủi ro trong việc vận hành kho. Một anh A quản lý chủ hàng A1 không thể nào có quyền xem dữ liệu của chủ hàng B1 được và không thể nào xem một số report hay sử dụng các tính năng chỉ dành cho lãnh đạo, IT :D

TKELog WMS đáp ứng tương đối tốt cái này. Xưa giờ chưa bị than phiền về vụ quyền hạn bao giờ 😘😘

----------------------------------------------------------------------------

TKELog WMS là giải pháp WMS đã được TKSolution chuẩn hóa từ 6 năm kinh nghiệm triển khai WMS và customization từ rất nhiều kho lớn ở Việt Nam.
Hệ thống được thiết kế có thể tùy biến linh hoạt cho nhiều loại hình kho khác nhau, nhiều loại hình hàng hóa khác nhau.
Giải pháp có thể được triển khai rất nhanh với chi phí rất hợp lý: 12 tr / năm cho gói standard
- 1 user XLCT
- 1 user Điều phối kho
- 2 app dành cho các máy barcode
Và hàng chục tùy chọn khác tùy vào độ lớn hoạt động của kho như: Hệ thống Online Report, bổ sung thêm user XLCT,...

#TMS #WMS #TKELog #SCM #Supplychain #Logistics #TKSolution