Bước chân 80 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

🌲 Một tập đoàn lớn sau một thời gian dùng TKELog WMS version cloud cho một vài kho đã quyết định nâng cấp version Enterprise và áp dụng cho toàn bộ hệ thống trong tập đoàn. 😘😘

Một tập đoàn lớn sau một thời gian dùng TKELog WMS version cloud cho một vài kho đã quyết định nâng cấp version Enterprise và áp dụng cho toàn bộ hệ thống trong tập đoàn

🌲 TKELog WMS đã giải quyết hầu như toàn bộ các yêu cầu về mặt nghiệp vụ WMS trong chuỗi cung ứng:
- Qui chuẩn lại toàn bộ barcode kho.
- Áp dụng các chiến lược pick shelf-life, hoạch định chính xác các vị trí để tránh rớt date.
- Quản lý, giao tiếp các kho robot tự động mà tập đoàn thuê ngoài.
- Và khá nhiều qui trình xung quanh mà khi vô triển khai mới biết 😆
🌲 Tính ra số lượng khách hàng sử dụng giải pháp TKELog có doanh thu > 1000 tỷ / năm cũng hơn 10 đầu ngón tay rồi, đa số là các tập đoàn việt nam 🥰 🥰 , tầm nhìn về logistics số của xã hội cũng đã khác xưa nhiều.

🌲 Hình ảnh mang tính chất khoe hàng số 80 là con số đẹp 😆😆