Bước chân 69 trong hành trình 300 bước chân WMS, TMS.

Một tập đoàn đã quyết định chọn TKELog TMS làm giải pháp vận hành đội xe in-house và quản lý các partner delivery sau khi TKELog trình bày, mô phỏng đáp ứng được các yêu cầu.


- Tối ưu tuyến giao hàng, tư vấn mô hình xe tải đổ điểm kết hợp xe máy, cũng còn chạy bằng cơm do mô hình này khá phức tạp nhưng sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều.
- Giao nhận, thu tiền.
- Giao tiếp với các hệ thống web e-commerce, wms để tối ưu về giao hàng.
- Kế toán in sẵn bảng kê COD cuối ngày chờ giao nhận ký, không tốn thời gian tổng hợp như xưa.
🌲 Anh em TKS sắp quá tải 😟, anh chị em logistics ai từng sử dụng TKELog, đang có thời gian và muốn làm partner triển khai ngắn hạn theo dự án thì hú em nhen.
---------------------------------------------------------------------------------
TKELog TMS là giải pháp TMS đã được TKSolution chuẩn hóa từ 7 năm kinh nghiệm triển khai TMS và customization từ rất nhiều công ty 3PL, NPP lớn ở Việt Nam giải quyết các bài toán nghiệp vụ:
🌲 Giảm thời gian xếp trip.
🌲 Nâng cao năng suất kiểm soát của phòng điều vận với tài xế và đơn hàng.
🌲 Số hóa, lưu trữ ePOD (Bằng chứng giao hàng) trên hệ thống.
🌲 Đo lường KPI
🌲 Quản lý chi phí, tự động tính phí
🌲 Các báo cáo P&L, hiệu quả hoạt động của đội xe
#TMS #WMS #TKELog #SCM #Supplychain #Logistics #TKSolution